Analiza de Risc la Securitate Fizica – doar o alta obligatie legala fara acoperire practica sau o necesitate reala?

Conform legislatiei in vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (Legea 333/2003, HG301/2012 actualizata cu HG 1002/2015 si Instr. 9/2013), conducatorii societatilor comerciale au obligatia de a lua masuri pentru paza bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu de catre societate. Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează   pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

  • cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.
analiza de risc la securitate fizica

Aceste prevederi realizeaza pe de o parte armonizarea  legislatiei noastre cu cea europeana iar pe de alta parte reglementezeaza aspecte care de cele mai multe ori sunt trecute cu vederea sau sunt tratate incomplet  pana in momentul in care intervine un incident grav de securitate.

Obiectivul fundamental al unei societati comerciale, indiferent de domeniul de activitate, este acela de a aduce plus-valoare muncii depuse. Pe cale de consecinta, pastrarea acestei plus-valori si a mijloacelor de obtinere a acesteia in siguranta constituie un obiectiv foarte important pe care conducatorii societatilor trebuie sa-l aiba in vedere. In aceste conditii elaborarea unei politici coerente de securitate coroborata cu o analiza completa a riscurilor la securitatea fizica, constituie fundamentul actiunilor care trebuie intreprinse in ceea ce priveste paza valorilor.

Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat. Elaborarea acestei analize este un proces complex care are la baza prevederile legale, date statistice, caracteristici particulare ale obiectivului, date prelucrate cu diferite metode de analiza atestate, rezultatul concretizandu-se intr-un raport care cuprinde toate masurile de securitate care trebuie luate in vederea obtinerii unui nivel de risc acceptat. Exprimarea cantitativa a acestui nivel de risc este data de Grila de Evaluare corespunzatoare prevazuta in legislatie.

In concluzie, analiza de risc la securitate fizica este, dincolo de aspectele legislative, un demers foarte important care trebuie avut in vedere de catre conducatorii societatilor , aceasta fiind un element de baza al Politicii de securitate si al managementului riscurilor de securitate.