alarma foc

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit Legii nr. 307/2006, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Dintre masurile tehnice, instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare reprezinta un element foarte important in cadrul ansamblului integrat de activitati privind paza impotriva incendiilor, avand ca scop protejarea vietii si a bunurilor. Dimensionarea unei astfel de instalatii nu poate fi facuta fară a cunoaşte riscurile la care sunt supuse spaţiile analizate.

Pentru a evalua riscurile trebuie clarificate următoarele aspecte:

 • probabilitatea declanşării unui incendiu;
 • probabilitatea de propagare a incendiului în interiorul încăperii de origine;
 • probabilitatea de propagare a incendiului în exteriorul încăperii de origine;
 • consecinţele unui incendiu (decese, valori distruse, poluare mediu etc.);
 • existenţa altor forme de protecţie la incendiu;

In urma analizei de risc se vor obţine:

 • efectul riscului considerat asupra arhitecturii şi componentei sistemului;
 • influenţa asupra personalului de exploatare şi utilizatori ai clădirii;
 • influenţa factorilor perturbatori;
 • efectul riscului asupra intervenţiei în caz de incendiu;
apararea impotriva incendiilor

Condițiile minime generale pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare:

 • trebuie să detecteze incendiul la momentul inițierii, prin detectarea parametrilor fizici și chimici asociați incendiului – fum, flăcări și/sau căldură;
 • Să transfere un semnal sonor și/sau vizual la un echipament de control și semnalizare/centrală de detectare – semnalizare, astfel încât să dea un semnal de alarmă și după caz să acționeze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forțelor de intervenție, deversarea automata a substanței de stingere etc;
 • Echipamentul de control și semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primate de la detectoare, pentru midentificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greșite și pentru inițierea acțiunilor necesare;
 • Instalații cu acționare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să inițieze și să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control și semnalizare, astfel încât să fie posibilă inițierea diferitelor acțiuni planificate.

Firma noastra detine autorizatiile A8153/8154 pentru efectuarea lucrarilor de proiectare, instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.