Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor:

ART. 1

 • Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.

ART. 4

 • Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu      revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

HG 301/11 aprilie 2012 actualizata cu HG 1002/23 decembrie 2015

ART. 2

 1. Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează      pe baza unei analize de risc la securitate fizică.
 2. Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
analiza de risc brasov
analiza de risc la persoana fizica

Instructiuni nr. 9/1 martie 2013

   (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

ART. 4

 1. Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile, pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. 
 2. Documentaţia prevăzută la alin.(1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.
 3. Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări servicii între beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.
 4. Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:
  1. cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  2. în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  3. în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Oferim servicii de intocmire a documentatiei Evaluare de Risc la Securitate Fizica, consultanta in vederea implementarii solutiilor de securitate precum si intocmire de documente diverse prevazute de legislatie (evaluator autorizat inscris in R.N.E.R.S.F. pozitia 1167 din data de 30.12.2015).